Inżynieria budowlana

HLS system świadczy usługi w zakresie budownictwa inżynieryjnego.

Do naszych zadań należy zaliczyć: realizacje obiektów kubaturowych dla budownictwa ogólnego i przemysłowego, obiektów hydrotechnicznych takich jak: przepompownie, zbiorniki, osadniki, rowy, kanały, rurociągi; budowa obiektów inżynieryjnych takich jak: sieci i przyłącza wodociągowe, sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci kanalizacji teletechnicznej, sieci elektroenergetyczne; budownictwo drogowe tj.m.in.: drogi, przepusty, przejazdy drogowe, parkingi, chodniki, pobocza, drogi dojazdowe i place o nawierzchni wszelkich typów oraz ścieżki rowerowe. Świadczymy usługi w zakresie kompleksowej obsługi budów w obszarze szeroko pojętego zagospodarowania terenu- od prac ziemnych, przez wykonastwo niezbędnych sieci uzbrojenia terenu, aż po kompleksowe usługi brukarskie.

Siedziba:

aleja Jana Pawła II 85
44-240 Żory

Telefon:

tel. 32 435 00 72

tel. 784 958 876