Geodezja

HLS system świadczy pełen zakres usług geodezyjnych w zakresie geodezji ogólnej, inwestycyjnej, prowadzenia pomiarów inżynierskich oraz ewidencji gruntów i budynków, jak i sporządzania opracowań numerycznych, a w szczególności:

 • sporządzanie map do celów projektowych
 • wznowienia znaków granicznych
 • wyznaczenia punktów granicznych
 • podziały i rozgraniczenia nieruchomości
 • sporządzanie dokumentacji do celów prawych
 • pełen zakres pomiarów sytuacyjno – wysokościowych
 • wytyczenia i pomiary w terenie budynków, budowli, obiektów liniowych oraz sieci uzbrojenia terenu
 • pomiary realizacyjne oraz powykonawcze,
 • kompleksowa obsługa inwestycji liniowych i kubaturowych
 • obsługa budowy mieszkaniowej, hal przemysłowych oraz konstrukcji wieżowych,
 • monitoring odkształceń i przemieszczeń obiektów budowlanych,
 • pomiary niwelacyjne terenu wraz z bilansem robót ziemnych,
 • pomiary objętości mas ziemnych ( hałdy, składowiska, itp.),
 • pomiary pionowości konstrukcji wieżowych,
 • pomiary kontrolne konstrukcji stalowych oraz obiektów budowlanych

Działamy na terenie woj. śląskiego Zapewniamy szybkie terminy realizacji

Siedziba:

aleja Jana Pawła II 85
44-240 Żory

Telefon:

tel. 32 435 00 72

tel. 784 958 876